Moderní výpočetní technika

obrazek
obrazek


Nejnovější komunikační technologie

obrazek
obrazek


Pružnost

obrazek

Historie kanceláře:

 • vznik kanceláře v roce 2000 (založeno Tomášem Ferencem)
 • práce v advokacii od r. 1995,
 • od roku 2008 v podobě současného sdružení.

Současná právní forma kanceláře:

 • sdružení advokátů podle § 14 zákona o advokacii tvořené advokáty Tomášem Ferencem a Martinem Kainem.

Základní charakteristika a filozofie kanceláře:

Klienty kanceláře jsou především střední a drobní podnikatelé, investoři i fyzické osoby - nepodnikatelé.

Spolupráce s většinou klientů je dlouhodobá a je založená na vzájemném poznání advokáta a klienta a na jejich vzájemné důvěře bez zbytečných formalit.

Život je rozmanitý, což se plně promítá i do oblasti práva; v právu i v životě se málokdy vyskytnou dvě zcela identické situace. Proto by každá právní služba měla být poskytnuta na základě osobního projednání s klientem a měla by odpovídat konkrétním okolnostem případu i přání klienta (vzory a formuláře mohou tento individuální přístup těžko nahradit).

Advokáti:

Mgr. Tomáš Ferenc, advokát

 • Advokátem od 1.1.1999 (zapsaný v seznamu České advokátní komory pod č. 4793),
 • 1990 až 1995 - Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 1995 až 1998 - advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Janák, Zeithaml a spol.
 • 1999 až 2000 - advokát, společník v Advokátní kanceláři Janák, Zeithaml a spol.
 • od 1.6.2000 - založil advokátní kancelář, která má dnes podobu sdružení.
 • Jazyk: český jazyk, anglický jazyk.
 • Pracoviště: Praha (po dohodě též v pobočce v Příbrami či jinde).

Specializace/oblíbené právní oblasti a činnosti:

 • aplikace obecných zásad občanského a obchodního práva v praxi,
 • majetkové právo a závazkové právo,
 • nemovitosti,
 • obchodní společnosti,
 • tvorba smluv a právních dokumentů, analýza právních problémů.

Mgr. Martin Kain, advokát

 • Advokátem od r. 2006 (zapsaný v seznamu České advokátní komory pod č. 11296),
 • 1998 až 2003 - Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
 • 2003 až 2006 - advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Mgr. Tomáš Ferenc
 • 2006 až 2008 - zaměstnaným advokátem v Advokátní kanceláři Mgr. Tomáš Ferenc
 • od 2008 - advokátem a partnerem advokátní kanceláře FERENC A SPOL.
 • Jazyk: český jazyk, německý jazyk.
 • Pracoviště: pobočka Příbram (po dohodě též v pražském sídle či jinde).

Specializace/oblíbené právní oblasti a činnosti:

 • právo občanské, a to zejména právní vztahy k nemovitostem, vlastnictví a nájmy bytů a nebytových prostor,
 • pracovní právo a rodinné právo,
 • právo obchodní, a to zejména právo obchodních společností, obchodně závazkové právní vztahy,
 • trestní právo a obhajoba v trestním řízení
 • správní právo.